2nd Joint German-Turkish Symposium on Human Neuroscience
BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Türk-Alman Sempozyumuna ayrıca bildiri göndermenize gerek yoktur.

Genel kurallar, bildiri gönderme koşulları
 • Sözel ve poster bildiri özetleri kongre web sayfasından çevrimiçi olarak gönderilecektir; sistemden bağımsız olarak gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Elektronik bildiri sistemi ilan edilen tarihte kapatılacaktır.
 • Bildiri özeti gönderimi için son tarih 28 Temmuz 2023’tür.
 • Poster veya sözel sunumlar için çevrimiçi sistemde tercih belirtilebilir.
 • Bir yazar en çok bir bildiri sunmak üzere başvuru yapabilir, daha fazla sayıda bildiride ise sunum yapmadan eş yazar olarak yer alabilir.
 • Bildiriler Bilim Kurulunun belirleyeceği hakemler tarafından incelenerek kabul edilir; bildirilerin sözel veya poster sunumu olmasına Bilim Kurulu karar verir.
 • Türkçe ve İngilizce özetlerin yer alacağı Kongre Özet Kitabı katılımcılara sunulacak, pdf olarak web sayfasında yayımlanacaktır.
 • Kongremize kabul edilen bildirilerin ingilizce özetleri hakemli bir dergide "supplement" olarak kongre sonrasında yayımlanacaktır.
Bildiri özeti hazırlanması ve yazım kuralları
 • Dil: Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilir. Bildiri özetleri bildirinin sunulacağı dilde (Türkçe veya İngilizce) ve yazım kurallarına özen gösterilerek hazırlanmalıdır. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Özetin Hazırlanması
  Başlık:
  Başlığın sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. Başlıkta standart kısaltmalar kullanılabilir, ancak kimyasal bileşiklerin kısaltılmış adları kullanılmamalıdır. Başlıkta italik yazılması gerekli isimleri {süslü parantez} içerisine alınız. Bildiri başlığı 250 karakteri geçmemelidir.
  Özet Metni:
  Özet metni, destek metni dahil, anahtar sözcükler hariç toplam 300 kelimeyi geçmemelidir. Standart kısaltmalar kullanılabilir; ancak kimyasal bileşikler için kısaltma kullanılacaksa bileşiğin tam adı yazıldıktan sonra kısaltılmış adı parantez içinde belirtilmelidir. Özet aşağıda belirtilen bölümleri içermelidir:
 • Amaç (Objectives): Çalışmanın neden gerçekleştirildiği ve amaçları açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.
 • Gereç ve Yöntem (Methods): Kullanılan yöntem çalışmanın amacına uygun olmalıdır. Yöntem kısmında çalışmaya alınan denek türü ve sayısı mutlaka belirtilmelidir.
 • Bulgular (Results): Önemli bulgular istatistik sonuçlarıyla birlikte belirtilmelidir.
 • Sonuç (Conclusion): Varılan sonuçlar, çalışmanın bulgularına göre tartışılmalıdır.
 • Resim/Şekil: Özet metninde .jpeg ya da .png uzantılı dosya formatında en fazla 2 tane resim/şekil kullanılabilir. Resim/şekil boyutu 1200 x 1200 pixel'i geçmemelidir.
 • Tablo: Özet metninde en fazla 2 adet tablo kullanılabilir.
 • Destek: Çalışmayı destekleyen kurum/kuruluşlar destek kodu ile sonuç bölümünün sonunda belirtilebilir. Destek metni 300 kelimelik özet metni sınırına dahildir.
  • Anahtar sözcükler (Keywords): En az 3, en çok 6 adet anahtar sözcük belirlenmelidir.
  • Özetin Konusu: Özetin, “Konular” sayfasındaki ana başlıklardan hangisine ait olduğu belirtilmelidir. Bu hem hakemlere yönlendirme hem de bildirinin hangi oturumda yer alacağına karar verilmesi açısından önemlidir.
Sözel bildiri sunum kuralları
 • Her sözel sunum için toplam 15 dakika süre ayrılmıştır. Sözel sunumlar 10 dakika sürecek şekilde hazırlanmalı; sunum sonundaki 5 dakika soru-cevap kısmına ayrılmalıdır.
 • Programın aksamadan gerçekleştirilebilmesi için sunum süresine azami düzeyde dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Sözel sunumlar Türkçe veya İngilizce olarak sunulacaktır.
Poster bildiri sunum kuralları
 • Poster sunum ölçüleri en fazla 75 cm (en) x 120 cm (boy) olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Posterler düzenleme kurulu tarafından belirlenen alanda sergilenecektir.
 • Posterde poster numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
 • Posteri sunacak olan yazarın adı altı çizilerek belirtilmelidir.
 • Ulusal Nörogörüntüleme Kongresi’nde posterler Türkçe veya İngilizce olarak; 2nd Joint German-Turkish Symposium on Human Neuroscience’ta İngilizce olarak sunulacaktır.
 • Posteri sunacak araştırmacının sunum gün ve saatinde poster başında olması gerekmektedir.