2nd Joint German-Turkish Symposium on Human Neuroscience
KONU BAŞLIKLARI
 • Duyusal ve Motor İşlevler
 • Kognitif Nörobilim
 • Afektif ve Sosyal Nörobilim
 • Gelişimsel Nörobilim
 • Yapısal Nörogörüntüleme
 • Fonksiyonel Nörogörüntüleme (fMRI, EEG, fNIRS)
 • Metabolik ve Kimyasal Nörogörüntüleme
 • Nöromodülasyon (TMS, TdCS vb.)
 • Modelleme ve Analiz Yöntemleri
 • Nöroenformatik ve Veri Paylaşımı
 • Nörogörüntülemede Yapay Zeka Yöntemleri
 • Sinir Sistemi Hastalıklarında Nörogörüntüleme